Morbid Obesity Weight Loss Camp w Debra's Live-in Retreat

Rekolekcje mieszkaniowe Debra Stefan Fitness są organizowane przez żywy obóz zagrażający otyłości Morbid Otyłość i program drop-in znany na całym świecie.

Obóz odchudzania Morbid Otyłość zapewnia wsparcie, odpowiedzialność i szkolenia dla utraty wagi. Usługi są dostępne dla pacjentów z chorobliwą lub ciężką otyłością. Osobisty coaching na małą skalę obejmuje osoby nieprzystosowane do innych obozów lub rekolekcji.

W ograniczonym zakresie obóz dla dorosłych w celu redukcji masy ciała oferuje 6-dniowy dostęp do drop-in. Zatwierdź godziny, w których jesteś dostępny jako pozwolenia na czas. Rejestracja przedpłacona potwierdza twoje zobowiązanie. Podejmij decyzję i pokaż. Reszta jest łatwa i przyjemna.

Codzienne zajęcia treningowe skierowane do dużych osób z ograniczeniami odbywają się od wczesnego ranka od 6AM do 8PM. Godziny treningu na świeżym powietrzu różnią się sezonowo. Osobiste sesje szkoleniowe opierają się na możliwościach większego klienta i oceniane indywidualnie.

Oferowane są również usługi obozowe z opuszczonymi dniami. Harmonogram sezonowy będzie dostępny na życzenie. Jeśli uważasz, że jesteś kandydatem do tego typu programu, kliknij przycisk, aby skontaktować się z DEBRA.