Względne obliczenia masy cząsteczkowej Chemia Tutorial

Krok 1: Napisz symbole dla wszystkich pierwiastków obecnych w cząsteczce

Użyj tabeli okresowej, aby znaleźć symbole dla:

fosfor: P

tlen: O

Krok 2: Napisz częściową wzór chemiczny na podstawie dostarczonych danych

Cząsteczka zawiera tylko atom fosforu i tlenu

2 atomy fosforu: fosfor2

niech b równa się liczbie atomów tlenu: tlenb

Częściową formułą chemiczną jest fosfor2tlenb

zastąp symbolami chemicznymi fosforu i tlenu

P2Ob

Krok 3: Oblicz całkowitą masę fosforu obecnego w cząsteczce

Określić liczbę atomów fosforu w cząsteczce = 2

Użyj układu okresowego, aby znaleźć względną masę atomową fosforu

Mr(fosfor) = 30.97

Oblicz całkowitą masę atomów fosforu obecnych w cząsteczce:

masa całkowita (fosfor) = liczba atomów fosforu × względna masa atomowa (fosfor)

masa całkowita (fosfor) = 2 × Mr(fosfor)

masa całkowita (fosfor) = 2 × 30.97 = 61.94

Krok 4: Oblicz całkowitą masę atomów tlenu obecnych w cząsteczce

masa (cząsteczka) = całkowita masa atomów fosforu + całkowita masa atomów tlenu

Mr(fosfor2tlenb) = 2 × Mr(fosfor) + [b × Mr(tlen)]

więc całkowita masa obecnych atomów tlenu = [b × Mr(tlen)] = Mr(P2Ob) - 2 × 30.97

więc całkowita masa obecnych atomów tlenu = [b × Mr(tlen)] 141.94 - 2 × 30.97

całkowita masa obecnych atomów tlenu = 141.94 - 61.94 = 80.00

Krok 5: Oblicz liczbę obecnych atomów tlenu

Użyj układu okresowego, aby znaleźć względną masę atomową tlenu

Mr(tlen) = 16.00

Zamień tę wartość na równanie dla całkowitej masy tlenu w cząsteczce:

całkowita masa obecnych atomów tlenu = b × 16.00 = 80.00

dlatego liczba atomów tlenu = b = całkowita masa tlenu ÷ Mr(tlen) = 80.00 ÷ 16.00 = 5

Krok 6: Napisz wzór chemiczny dla cząsteczki

Zastąp symbol chemiczny dla fosforu i tlenu, a wartość b dla wzoru chemicznego dla cząsteczki

P2Ob

P2O5